Kvalitet & säkerhet

spårarbetareVi satsar aktivt på att utbilda och utveckla våra medarbetare för att tydliggöra gällande regelverk. Lika viktigt som det är att bidra till en säker och hållbar järnväg är det lika viktigt att personalen arbetar i säker arbetsmiljö.

Kunden ligger alltid i fokus och är grunden för att vi ska uppnå så pass hög kvalitet för våra tjänster och utföranden. Alla medarbetare ska kompetensutvecklas kontinuerligt för att erhålla så pass hög kunskap som möjligt för att säkerställa att ett kvalitetsarbete som kunden är nöjd med utförs.